Det är MYCKET nu (!)

.. har två intervjuer idag. Önska mig lycka till! /Engladmänniskamedliteförmycketattgöra